เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

กันยายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 23.21.4.239
วันนี้: 19,709 ครั้ง
เดือนนี้: 47,388 ครั้ง
ปีนี้: 622,901 ครั้ง
ทั้งหมด: 3,923,398 ครั้ง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

   system | วันที่ประกาศ: 23 สิงหาคม 2560