เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

ธันวาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 3.236.156.32
วันนี้: 26,076 ครั้ง
เดือนนี้: 3,701 ครั้ง
ปีนี้: 796,218 ครั้ง
ทั้งหมด: 4,096,715 ครั้ง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

   system | วันที่ประกาศ: 23 สิงหาคม 2560