เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

พฤศจิกายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 54.167.112.42
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
39,629 67,828 1,274,404 1,876,312

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย

   system | วันที่ประกาศ: 22 ธันวาคม 2559