Skip Navigation Linksหน้าหลัก กฎ/ระเบียบ

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตุลาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 34.236.216.93
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
33,302 63,223 1,028,853 3,083,057

กฎ/ระเบียบ

การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน เงินสวัสดิการ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบัญชีและระบบ GFMIS คำสั่งมอบอำนาจ กฎ/ระเบียบ/หนังสือเวียนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ/หนังสือเวียนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความคงของมนุษย์ กฎ/ระเบียบ/หนังสือเวียนอื่นๆ การพัสดุ รถราชการ