Skip Navigation Linksหน้าหลัก กฎ/ระเบียบ

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

มิถุนายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 18.232.38.214
วันนี้: 13,285 ครั้ง
เดือนนี้: 6,097 ครั้ง
ปีนี้: 344,953 ครั้ง
ทั้งหมด: 3,645,450 ครั้ง

กฎ/ระเบียบ

การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน เงินสวัสดิการ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบัญชีและระบบ GFMIS คำสั่งมอบอำนาจ กฎ/ระเบียบ/หนังสือเวียนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ/หนังสือเวียนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความคงของมนุษย์ กฎ/ระเบียบ/หนังสือเวียนอื่นๆ การพัสดุ รถราชการ