เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

มิถุนายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 18.232.38.214
วันนี้: 13,328 ครั้ง
เดือนนี้: 6,140 ครั้ง
ปีนี้: 344,996 ครั้ง
ทั้งหมด: 3,645,493 ครั้ง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความขัดแยังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความขัดแย้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เพื่อให้บุคลากรเข้าใจบุคลิกของคนแต่ละช่วงวัย สามารถปรับตัวยอมรับความแตกต่างได้ และเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งภายใต้ความแตกต่างของช่วงวัย

ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

  system | วันที่ประกาศ: 28 ธันวาคม 2558