เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตุลาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 34.236.216.93
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
33,336 63,257 1,028,887 3,083,091

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความขัดแยังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความขัดแย้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เพื่อให้บุคลากรเข้าใจบุคลิกของคนแต่ละช่วงวัย สามารถปรับตัวยอมรับความแตกต่างได้ และเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งภายใต้ความแตกต่างของช่วงวัย

ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

  system | วันที่ประกาศ: 28 ธันวาคม 2558