เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

มิถุนายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 18.232.38.214
วันนี้: 8,675 ครั้ง
เดือนนี้: 6,237 ครั้ง
ปีนี้: 345,093 ครั้ง
ทั้งหมด: 3,645,590 ครั้ง

อภิปรายเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
  krittanan | วันที่ประกาศ: 12 กันยายน 2561