เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตุลาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 34.236.216.93
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
33,426 63,347 1,028,977 3,083,181

อภิปรายเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
  krittanan | วันที่ประกาศ: 12 กันยายน 2561