เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตุลาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 34.236.216.93
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
33,310 63,231 1,028,861 3,083,065

รับประกาศเกียรติคุณการรับประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑

 
  krittanan | วันที่ประกาศ: 11 กันยายน 2561