Skip Navigation Linksหน้าหลัก

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

พฤษภาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 54.224.5.186
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
1,222 27,093 93,540 155,517

ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

» 23 มี.ค. 2560 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะความพิการ ทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560