Skip Navigation Linksหน้าหลัก กฎ/ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

พฤษภาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 34.204.193.85
วันนี้: 8,913 ครั้ง
เดือนนี้: 67,250 ครั้ง
ปีนี้: 325,354 ครั้ง
ทั้งหมด: 3,625,851 ครั้ง

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 27/09/2549ที่ กค 0409.3/ว 78วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา ไฟล์เอกสาร