เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

พฤษภาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 34.204.193.85
วันนี้: 8,979 ครั้ง
เดือนนี้: 67,316 ครั้ง
ปีนี้: 325,420 ครั้ง
ทั้งหมด: 3,625,917 ครั้ง

ค่าล่วงเวลา

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 07/02/2550ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 46แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไฟล์เอกสาร
2 21/01/2550 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ไฟล์เอกสาร