Skip Navigation Linksหน้าหลัก กฎ/ระเบียบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

พฤษภาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 34.204.193.85
วันนี้: 8,528 ครั้ง
เดือนนี้: 66,865 ครั้ง
ปีนี้: 324,969 ครั้ง
ทั้งหมด: 3,625,466 ครั้ง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 29/10/2561FlowchatFlowchat ระบบรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน ไฟล์เอกสาร
2 29/10/2561คำถาม-คำตอบคำถาม-คำตอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ไฟล์เอกสาร
3 05/10/2561ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ไฟล์เอกสาร