เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

สิงหาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP 3.226.251.81
วันนี้ เดือน ปี ทั้งหมด
29,779 71,674 854,435 2,908,639

ค่ารักษาพยาบาล

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 12/10/2561ที่ กค 0416.4/ว 463การกำหนดให้โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ไฟล์เอกสาร
2 20/09/2561ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 423หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ไฟล์เอกสาร
3 18/09/2561ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 420การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง ไฟล์เอกสาร
4 12/09/2561ที่ กค 0416.4/ว 408การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ไฟล์เอกสาร
5 22/08/2561ที่ กค 0416.2/ว 372ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม ไฟล์เอกสาร
6 29/06/2561ที่ กค 0416.4/ว 292การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ไฟล์เอกสาร
7 08/06/2561ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 265ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ไฟล์เอกสาร
8 19/03/2561ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 143แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ไฟล์เอกสาร
9 15/03/2561ที่ กค 0416.2/ว 134ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น ไฟล์เอกสาร
10 20/02/2561ที่ กค 0416.4/ว 94กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ไฟล์เอกสาร
Page 1 of 2 (20 items)Prev12Next