Skip Navigation Linksหน้าหลัก กฎ/ระเบียบ หลักการจำแนกประเภทงบประมาณ

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

พฤษภาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 34.204.193.85
วันนี้: 8,425 ครั้ง
เดือนนี้: 66,762 ครั้ง
ปีนี้: 324,866 ครั้ง
ทั้งหมด: 3,625,363 ครั้ง

หลักการจำแนกประเภทงบประมาณ

ลำดับ
วันที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ไฟล์
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
1 06/01/2559ที่ นร 0704/ว 37แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ไฟล์เอกสาร
2 29/04/2558ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ไฟล์เอกสาร
3 18/01/2553ที่ นร 0704/ว 33การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ไฟล์เอกสาร
4 20/01/2548ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ไฟล์เอกสาร